İnsan Kaynakları Politikamız

• Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

• Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek, 

• Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

• Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

Makina Ustası Aranıyor!

Pozisyon: Usta

Eğitim Durumu: Lise

İş Tecrübesi: 5-10 Yıl

Yaş Aralığı: 20-45 Yaş

Genel Nitelikler:

Hadımköy'de bulunan PCV Granül fabrikamızda,

Vardiyalı sistemde çalışacak,

Daha önce bu iş üzerine tecrübeli,

Ustalar aranmaktadır.

Maaş+SGK+Servis+Yemek+Mesai+İkramiye
Servis güzergahı:Alibeyköy,Eyüp,B.Paşa,Habipler,S.Çiftliği,Arnavutköy,Haraççı,Hadımköy

29.09.2015 - 16:26

Başvuru Yap

Bakım Ustası Aranıyor

Pozisyon: Üretim

Eğitim Durumu: Lise

İş Tecrübesi: 10 Yıl

Yaş Aralığı: 20-30 Yaş

Genel Nitelikler:

Hadımköy'de bulunan PCV Granül fabrikamızda,

Üretim departmanına çalışacak,

Makine bakım ustası aranmaktadır.

Maaş+SGK+Servis+Yemek+Mesai+İkramiye
Servis güzergahı:Alibeyköy,Eyüp,B.Paşa,Habipler,S.Çiftliği,Arnavutköy,Haraççı,Hadımköy

29.09.2015 - 16:30

Başvuru Yap

Depocu Aranıyor!

Pozisyon: Üretim

Eğitim Durumu: Master Degree

İş Tecrübesi: 10 Yıl

Yaş Aralığı: 25-25 Yaş

Genel Nitelikler:

Hadımköy'de bulunan PCV Granül fabrikamızda,

Vardiyalı sistemde çalışacak,

Daha önce bu iş üzerine tecrübeli,

Depo sorumlusu aranmaktadır.

Maaş+SGK+Servis+Yemek+Mesai+İkramiye
Servis güzergahı:Alibeyköy,Eyüp,B.Paşa,Habipler,S.Çiftliği,Arnavutköy,Haraççı,Hadımköy

29.09.2015 - 16:32

Başvuru Yap

YETKİLİ

İlknur TÜRKEN (Muhasebe)

Çetin GÜVEN (Dış Ticaret)

Başvuru Tarihi: 04.10.2022
Başvurulan Pozisyon:
A. KİŞİSEL BİLGİLER:
Adınız Doğum Yeriniz
Soyadınız Doğum Tarihiniz
Cinsiyetiniz  Erkek  Bayan
Uyruğunuz  TC  Diğer:
İkamet Adresiniz
Telefon Numaranız  Ev:  GSM 1:  GSM 2:
e-posta Adresiniz
Askerlik Durumunuz  Tamamlandı Terhis Tarihi
 Tecilli Tarih
 Muaf Muafiyet Nedeni
Sürücü Belgeniz var mı?  B  C  D  E  F  Yok
Medeni Durumunuz  Evli  Bekar Eşinizin Mesleği
Sigara içiyor musunuz ?  Evet  Hayır Çocuk Sayısı
B. EĞİTİM BİLGİLERİ:
  Okul Adı Bölümü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Mezuniyet Derecesi
İlk Öğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y. Lisans
Doktora
C. YABANCI DİL BİLGİSİ:
Dil Okuma Yazma Konuşma
Orta İyi Çok İyi Orta İyi Çok İyi Orta İyi Çok İyi
1.
2.
3.
D. BİLGİSAYAR BİLGİSİ:
Program Çok İyi İyi Orta Az
Excel
Word
Power Point
Diğer
E. İŞ TECRÜBESİ (Sondan başa doğru):
Firma/Kurum Adı Göreviniz Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Ayrılma Sebebi Aldığınız Ücret
F. KATILDIĞINIZ KURS/SEMİNER/SERTİFİKA/ÖDÜL ve TAKDİRLER:
Konu Kurum Süre Tarih
G. ÜYE OLDUĞUNUZ DERNEK ve KURULUŞLAR:
H. HOBİLERİNİZ:
I. DİĞER BİLGİLER:
Herhangi bir sağlık probleminiz var mı?
Mahkümiyet durmunuz var mı?
Size ulaşamadığımızda haber verilecek kişi Adı-Soyadı Yakınlığı Telefonu
J. REFERANSLAR (Çalıştığınız yerlerde Yönetici/Sorumlu/Amir pozisyonunda olan kişiler):
Adı Soyadı Çalıştığı Kurum Görevi Telefon Numarası
K. ÜCRET BEKLENTİNİZ:
Brüt Net
L. EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ:

Vardiyalı çalışır mısınız?  Evet Hayır

 Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim.
8 + 9 =