TR

İK Politikamız

Kurumsal

Etik Politikalarımız*

Bizi öne çıkaran etik değerlerimiz.

Saygı ve Eşitlik

Saygı ve Eşitlik

Ünvanları sadece koordineli çalışmak için kullanırız. Hepimiz bir bireyiz bu doğrultuda hareket ederiz. Keremplast çatısı altında hiçbir ekip arkadaşımıza eğitim ve diğer haklarda ayrımcılık yapılmaz.

Çevre Bilinci

Çevre Bilinci

İşin kimyasını biliyoruz. Üretim prosesinizde ihtiyacınız olan en doğru granülleri, size özel formüller ile Ar-Ge merkezimizde geliştiriyoruz.

Konfor Alanı

Konfor Alanı

Güncel üretim teknolojilerini takip eden tam donanımlı tesislerimizde ürün kalitesini titizlikle koruyor, standartlarımızı her gün daha da ileri taşıyoruz.

Nitelikli Personel Tercihi

Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

Personel Eğitim Programları

Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,

Performans Yönetimi

Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

Kariyer Yönetimi

Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

Ürün kalitenizi arttırmanın yollarını mı arıyorsunuz?

PVC granüller’ de değişmeyen ürün kalitesiyle, çözüm ortağımız olmak ister misiniz? Alanında uzman kadromuzun danışmanlığıyla Keremplast’ın çözüm ortağı olmak için hemen bize ulaşın.

Uzmana danış